Om BUFA

Print Friendly, PDF & Email

 

Välkommen som medlem i BUFA, Bulgarienföreningen för adoptivfamiljer.

 

Du som planerar att adoptera barn från Bulgarien eller håller på att adoptera barn därifrån eller nyligen har fått hem ditt barn är hjärtligt välkommen i vår förening!

  • Vi arbetar för gemenskap och erfarenhetsutbyte. Varje sommar anordnar vi ett årsmöte och sommarmöte där vi har möjlighet att lära känna varandra bättre, samtala om frågor som känns viktiga för oss, umgås och ha det trevligt tillsammans.

Vi upplever det som mycket positivt att både vi vuxna och våra barn som kommer från samma land har möjlighet att lära känna varandra och ha stöd av varandra.

  • Vi vill också få mer kunskap om Bulgarien, om landets kultur, språk, historia och litteratur. Vi har haft bulgariska gäster på besök, ett år hade vi ett ungdomsutbyte med en folkmusikgrupp från Pordim, för ett par år sedan gästade ett filmteam från Sofia oss och filmade och intervjuade några av våra familjer. Filmen visades senare i bulgarisk TV. Syftet var att visa hur barnen som adopterats till Sverige finner sig till rätta hos sina familjer. Några gånger har vi förlagt vårt årsmöte till platser vid Svarta havet i Bulgarien.

  • För oss känns det också viktigt att försöka stödja de barn som finns kvar på barnhemmen. Vi driver därför ett biståndsprojekt, ett Babaprojekt på ett småbarnshem i Pleven. Babaprojektet innebär att 12 barn varje vardag får besök av 6 pensionerade kvinnor som med kärlek och omsorg tar hand om två barn var under fyra timmar, två timmar per barn. På barnhemmet i Totleben bidrar vi med stöd för att barnen ska få en meningsfull fritid. Många av barnen som bor där nu har upplevt svåra trauman och många kommer från mycket fattiga familjer.

  • Vi har i BUFA tillgång till en psykoterapeut och en familjeterapeut. De har möjlighet att anordna föräldrautbildningar för adoptivfamiljer som känner att de är i behov av det. Det har varit mycket uppskattat av de familjer som har deltagit i dessa utbildningar. Vi brukar sponsra de familjer som så önskar med ett bidrag om de känner att de är i behov av stöd och hjälp i sin uppgift som förälder.

Medlemsavgiften i vår förening är 300 kr per år och du betalar din medlemsavgift i september eller oktober månad på BUFA:s plusgiro 67 89 23-4. Se stadgar och styrelse på www.bufa.se.

Du är välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen! Om du är ny medlem så kanske du är intresserad av att träffa någon som bor i den stad eller det område där du bor.

Vi önskar dig varmt välkommen som medlem i vår förening!

Styrelsen i BUFA, Bulgarienföreningen för adoptivfamiljer