Bistånd

Print Friendly, PDF & Email

BUFA:s biståndsprojekt

Vi i BUFA, Bulgarienföreningen för adoptivfamiljer har under många år fått mycket god kännedom om barnhemsbarnens levnadsvillkor och vi har kommit fram till att det bästa sättet vi kan vara med att hjälpa dem är att ge stöd och hjälp till de små barnen och också försöka hjälpa de större barnen som är på väg ut i livet. Vår vilja att hjälpa till är stor, men våra biståndsresurser är begränsade, därför hoppas vi att fler har lust att hjälpa till. Vi har ett pågående projekt, Vi har sedan länge har god kontakt med barnhemmen och på de barnhem vi stödjer har vi  utvecklat ett samarbete som bygger på ett öppet och ömsesidigt gott förtroende.

Babaprojektet på småbarnshemmet i Pleven

Från slutet av oktober 2007 till och med oktober 2008 genomförde vi ett ”Babaprojekt” på ett småbarnshem i Pleven, det skedde i nära samarbete med Adoptionscentrum och vi erhöll då ett bidrag från AC:s insamlingsstiftelse för övergivna barn. Från 2008 beslutade vi oss för att genomföra ”Babaprojektet” i egen regi. Under åren har projektet utvecklats och nu har vi sex pensionerade kvinnor som besöker barnhemmet och tar hand om två barn var under fyra timmar, två egna timmar per barn, varje dag under arbetsveckan. Barnen får komma upp från sina sängar, och träffa sin baba som de har lärt känna, de leker med barnen och ger dem kärlek och omsorg. Med vårt ”Babaprojekt” hoppas vi kunna förbättra barnens psykiska och fysiska hälsa, bidra till en positiv utveckling och höja deras livskvalitet. Kvinnorna får ett mindre bidrag för sina viktiga insatser. Babaprojektet har varit mycket uppskattat intygar föreståndaren och psykologen på barnhemmet. Vi har upprättat ett samarbetsavtal med föreståndaren, där det står angett vilka krav som gäller, vilket även innebär att det åligger föreståndaren att varje år avlägga en skriftlig rapport.

Stöd till barnen på barnhemmet i Totleben

Från och med januari 2009 beslutade vi oss för att genomföra ett stödprojekt på ett barnhem i Totleben, en liten by nära Pleven i norra Bulgarien. Många av våra barn som är adopterade av familjer i Sverige kommer från detta barnhem och det var en naturlig tanke för oss att på olika sätt försöka stödja de barnen som blev kvar på barnhemmet. Under många år har vi hälsat på barnen och lärt känna dem. Det har inneburit många viktiga möten med lek, promenader, utflykter, samtal, god mat och fin gemenskap och samtidigt har vi fått en viktig insikt och kunskap om vad det innebär för barn att växa upp på barnhem. Vi har även kunnat ställa upp på barnhemmets önskemål om inköp av skor och kläder, sängkläder, blöjor, medicin och lekredskap. 

Från 2009-2013 hade vi ett psykologstödprojekt inriktat på att förbereda för barnen för livet efter barnhemstiden. I enlighet med föreståndaren för barnhemmet i Totlebens vädjan till BUFA om hjälp finansierade BUFA en satsning på utbildning och handledning av personalen. Syftet var att förbättra vårdkvaliteten och omsorgen för barnen och ungdomarna på barnhemmet. Projektet genomfördes av en välmeriterad psykolog, Simeon Todorov. Projektet riktade sig både till de vuxna och till barnen. Många av barnen som bor där nu har upplevt svåra trauman och många kommer från mycket fattiga familjer. Todorov började arbeta i slutet av november 2013 och arbetade 20 timmar i månaden. Projektet pågick till och med december månad 2014, då det utvärderades med mycket goda resultat.

Barnen har även till och med 2016 haft möjlighet att delta i litteratur och teater projekt och sång och musikprojekt under ledning av två lärare under många år. Det har gett och ger möjligheter till glädje och gemenskap och till en meningsfull fritid. BUFA har även varje år bidragit, tillsammans med bl.a. kommunen, till att barnen fått göra en sommarresa till Svarta havet.

Både ”Babaprojektet” och ”Psykologstödprojektet” har varit mycket uppskattade och vi har en mycket bra samarbetspartner i Pleven, en kvinna som kan svenska och som vi har lärt känna under många år. Hon hjälper oss att samordna våra projekt. Hon fungerar som vår tolk, när vi är i Bulgarien och hon översätter våra samarbetsavtal och utvärderingsdokument.

Kontonummer och tack

Vill du bidra till BUFA:s biståndsverksamhet, så är du välkommen att sätta in ditt bidrag på Nordea plusgiro 67 89 23 – 4, ange Bistånd och ditt namn och din adress om du inte är medlem, så vi kan skicka ett tack till dig.

För BUFA, Bulgarienföreningen för adoptivfamiljer
Gunn Sundberg
Ordförande gunn@bufa.se