Babaprojektet

Pågående Projekt

Babaprojektet på småbarnshemmet i Pleven

Vi har ett ”Babaprojekt” på ett småbarnshem i Pleven. Fem pensionerade kvinnor besöker barnhemmet och tar hand om tio barn var under fyra timmar, två egna timmar per barn, varje dag under arbetsveckan. Barnen får komma upp från sina sängar, och träffa sin baba som de har lärt känna, de leker med barnen och ger dem kärlek och omsorg. Med vårt ”Babaprojekt” hoppas vi kunna förbättra barnens psykiska och fysiska hälsa, bidra till en positiv utveckling och höja deras livskvalitet. Kvinnorna får ett mindre bidrag för sina viktiga insatser. Babaprojektet har varit mycket uppskattat intygar föreståndaren och psykologen på barnhemmet. Vi har upprättat ett samarbetsavtal med föreståndaren, där det står angett vilka krav som gäller, vilket även innebär att det åligger föreståndaren att varje år avlägga en skriftlig rapport.

Lämna en kommentar