Vad händer?

Stäng
Logga in
*

Medlem

Medlem: 300:- per familj och år Postgiro: 67 89 23 – 4

Nya medlemmar får tillgång till hemsidans medlemssidor, och därefter ca 3-5 utskick via mejl per år.

Verksamhetsåret pågår 1 maj till – 30 april året efter. Ny medlem betalar medlemsavgift i samband med inträdet, redan medlemmar senast den 30 september.

Läs mer om medlemskap i BUFA.

Läs mer om BUFA:s biståndsprojekt i Bulgarien.

Bli medlem!